Havisevan koulun sisäilmaan liittyvien korjausten eteneminen

Tiedote korjausten etenemisestä sekä oppilaille tehdyn kyselyn tuloksista


Julkisesti, opettajille, opiskelijoille, henkilökunnalle ja huoltajille