Tutkimuksia Havisevan koulun rakennuksien kunnon ja sisäilman laadun määrittämiseksi

Tutkimusraportit valmistuvat syksyn aikana.


Julkisesti, opettajille, opiskelijoille, henkilökunnalle ja huoltajille