TOIVE TUTUSTUMISKÄYNNIN TAI AMMATTIPÄIVÄN JÄRJESTÄMISEKSI


Julkisesti, opettajille, opiskelijoille, henkilökunnalle, huoltajille ja johtokunnalle