Kouluterveyskysely koulumme 4. ja 5. vuosiluokkien oppilaille ja huoltajille

KOULUTERVEYSKYSELYYN OSALLISTUVAT NYT MYÖS NUOREMMAT KOULULAISET
Kouluterveyskysely toteutetaan parittomina vuosina koko maassa.
Oppilaat vastaavat kyselyyn sähköisesti koulupäivän aikana opettajan valvonnassa. Kysely on vapaaehtoinen ja nimetön ja siihen osallistuvat perusopetuksen 4. ja 5. vuosiluokan oppilaat
sekä heidän huoltajansa.

Kouluterveyskysely tuottaa monipuolista seurantatietoa lasten ja nuorten hyvinvoinnista, terveydestä,
koulunkäynnistä ja avun saannista. Oppilaitokset, kunnat ja maakunnat voivat hyödyntää tietoa
palvelujen ja toiminnan kehittämisessä. Oppilaat siis vastaavat kyselyyn koulupäivän aikana ja huoltajille tulee paperinen ohje kotiin koulusta.


Julkisesti, opettajille, opiskelijoille, henkilökunnalle, huoltajille ja johtokunnalle