Kangasala hyväksyttiin mukaan UNICEFin Lapsiystävällinen kunta -malliin

Kangasalan kaupunki pääsi mukaan Lapsiystävällinen kunta- malliin ja ottaa mallin käyttöön vuoden 2023 aikana. Kaupunki on sitoutunut kehittämään lasten ja nuorten hyvinvointia pitkällä tähtäimellä ja tavoitteellisesti.

– Kangasalla on tehty pitkäjänteisesti työtä lasten, nuorten ja perheiden tukemiseksi. Siksi onkin erityisen ilahduttavaa, että Kangasala hyväksyttiin malliin mukaan. Ehdotus malliin hakeutumisesta lähti valtuustoaloitteesta. Mallissa on tärkeää, että siihen sitoudutaan kaikilla toiminnan ja päätöksenteon tasoilla. Uskon, että saamme Unicefin mallin avulla jatkossa huomioitua entistä paremmin erityisesti haavoittuvimmassa asemassa olevat lapset ja nuoret, mallia Kangasalla koordinoiva hyvinvointikoordinaattori Marjut Markkinen kertoo.

Lapsiystävällinen kunta -malli on UNICEFin kunnille tarjoama työväline. Malli auttaa kuntaa tekemään lasten hyvinvoinnin kannalta oikeita ratkaisuja kunnan hallinnossa ja lasten arjen palveluissa. Se auttaa kuntia varmistamaan, että erityisesti heikoimmassa asemassa olevien lasten oikeudet toteutuvat.

Malli perustuu YK:n lapsen oikeuksien sopimukseen ja UNICEFin kansainväliseen Child Friendly Cities -malliin.

Suomessa Lapsiystävällinen kunta -mallia on toteutettu kymmenen vuotta, vuodesta 2012 lähtien ja

vuonna 2023 mallissa on mukana jo 53 kuntaa eri puolilta Suomea. Näissä kunnissa asuu 53 % Suomessa asuvista lapsista.

Vuoden 2023 aikana Lapsiystävällinen kunta -mallissa aloittaa kuusi uutta kuntaa: Hattula, Kangasala, Kemiönsaari, Kärkölä, Tuusula ja Vöyri.

Lapsiystävällinen kunta -työn etenemisestä vastaa kunnan Lapsiystävällinen kunta -koordinaattori ja -koordinaatioryhmä, johon kuuluu kunnan eri toimialojen edustajat sekä lasten ja nuorten, kuntapäättäjien ja kolmannen sektorin edustaja. Kunta kutsuu ryhmään myös tarvittavat kunnan ulkopuoliset keskeiset toimijat, kuten hyvinvointialueen työntekijän ja päättäjän. Työryhmässä ovat edustettuina kaikki kaupungin palvelukeskukset. Edustajia on mm. varhaiskasvatuksesta, opetuksesta, teknisestä keskuksesta ja vapaa-aikapalveluista. Kangasalla mallin koordinaattorina toimii hyvinvointikoordinaattori Marjut Markkinen.

Kangasalla on kehitetty tähän mennessä jo esimerkiksi yhteisöllisen opiskeluhuollon vuosikello ja hyvinvointitaitojen liite sekä käynnistetty vanhempainryhmiä koulupudokkaille, kehitetty nepsy-palvelupolkua ja tartuttu erilaisiin ajankohtaisiin ilmiöihin, jotka koskettavat lapsia ja nuoria.

UNICEF myöntää kunnalle Lapsiystävällinen kunta -tunnustuksen, mikäli kunnan työ on edennyt tunnustuksen kriteerien mukaisesti. Uusina mallissa aloittavien kuntien kehittämistyö ennen tunnustuksen myöntämistä kestää hieman yli kaksi vuotta.

– Kunnat ovat avainasemassa lapsen oikeuksien turvaajina ja varmistajina. Lapsiystävällinen kunta -malli auttaa kuntia tekemään lasten hyvinvoinnin kannalta oikeita ratkaisuja arjen palveluissa ja kunnan hallinnossa, sanoo lapsiystävällisen hallinnon erityisasiantuntija Erika Turunen Suomen UNICEFilta.

UNICEFin Lapsiystävällinen kunta -digipalvelu:
www.lapsiystavallinenkunta.fi

Lisätietoja:

Kangasalan kaupunki, Marjut Markkinen, hyvinvointikoordinaattori
p. 050 384 7653, marjut.markkinen(at)kangasala.fi

Suomen UNICEF, erityisasiantuntija Erika Turunen
p. 050 321 8625, erika.turunen(at)unicef.fi